Pontes Coevorden  De Krulekoare Hoogeveen  ‘t Boemeltje Meppel  De Vuurtoren Emmen  De Arkel Assen  Altiband Meppel De baten komen dit jaar ten goede aan de onderstaande Organisaties
HOOFDSPONSOR

TEAMOPGAVE:


Een opgegeven team bestaat uit 3 vaste spelers. In totaal kunnen per team maximaal 7 spelers worden opgegeven, namelijk 3 vaste spelers en 4 reserves.Het opgeven van teams kan  op twee manieren:


Mogelijkheid 1:

Via een digitaal formulier. Hierbij kunt u een team via een formulier op de computer opgeven. Als het formulier volledig is ingevuld wordt dit automatisch verstuurd aan de wedstrijdleider van het Zwaagstra toernooi.

LET OP: als u meer teams wilt opgeven dan moet u per team 1 formulier volledig invullen

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken klikt u HIER


Mogelijkheid 2:

Via deze pagina kunt u één of meerdere inschrijfformulieren downloaden. Dit formulier kunt u vervolgens afdrukken en invullen. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens:

- opsturen naar Biljarten voor Goede Doelen, Terpweg 2, 7902 NW Hoogeveen

of:

- scannen en het gescande formulier per e-mail versturen naar biljartenvoorgoededoelen@gmail.com

Gebruik per categorie 1 formulier!!!

Per gedownload formulier kunnen 2 teams worden opgegeven. Wilt u meer teams opgeven download dan meer formulieren en vul deze in.vul dan meer formulieren in   

Om van deze tweede mogelijkheid gebruik te maken klikt u HIER