Pontes Coevorden  De Krulekoare Hoogeveen  ‘t Boemeltje Meppel  De Vuurtoren Emmen  De Arkel Assen  Altiband Meppel De baten van 2017 komen ten goede aan de onderstaande Organisaties
HOOFDSPONSOR

De Stichting.


De stichting bestaat uit een bestuur van vijf personen met ieder een eigen, specifieke taak.

De doelstellingen zijn:

A.   Promotie van het biljarten in de meest brede zin.

B.    Het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen biljartverenigingen, recreatiebiljarters en biljartliefhebbers.

C.   Financiële steun verlenen aan verengingen (organisaties) in de provincie Drenthe en omstreken, die zich bezighouden met het wel en wee van de verstandelijke en of geestelijk gehandicapte medemens.


Om deze doelen te halen wordt na de reguliere competitie het Zwaagstra Toernooi georganiseerd, waaraan jaarlijks meer dan 120 teams meedoen. Een prachtig podium waar zowel wedstrijdbiljarters, recreanten en liefhebbers uit Drenthe en Noord Overijssel hun biljartkunsten kunnen etaleren.

Het bestuur van de Stichting met

van links naar rechts:


Chris van der Straat, hoofd wedstrijdleiding

Guus van Dijk, penningmeester

Gerrit Lunenborg, sponsorcoördinator

Joop Kossink, intermediair bestuur HBC

Lammert Homan, Voorzitter